Officiële Postzegelcatalogus
Catalogue Officiel de Timbres-Poste

België - Belgique 2023

_


De officiële postzegelcatalogus België 2023 (deel I en deel II) kost € 34,90 en is volledig tweetalig (NL en FR).
Alle Belgische postzegels en de postzegels van de Belgische Ex-Koloniën zijn afgebeeld in kleur.
In de editie 2023 zit gratis het NA-velletje nr. 44 "De Houtduif" van André Buzin.

De verzend- en portkosten in België bedragen € 2,95.
Na ontvangst van uw betaling van € 37,85 op rekening
BE06 4653 1692 7122 van VIGFILA Kuurne
wordt de catalogus opgestuurd naar het door u opgegeven adres.


Le catalogue officiel de timbres-poste Belgique 2023 (parties I et II) coûte 34,90 € et est entièrement bilingue (NL et FR).
Tous les timbres-poste belges et les timbres des ex-colonies belges sont en couleur.
L'édition 2023 contient gratuitement la feuille NA n°44 "Le Pigeon Ramer" d'André Buzin.

Les frais de port et d'expédition en Belgique sont de 2,95 €.
Après réception de votre paiement de 37,85 € sur le compte
BE06 4653 1692 7122 de VIGFILA Kuurne
le catalogue sera envoyé à l'adresse que vous avez indiquée.