E S T O N I A


 

ATM Visit Estonia
Touristische Sehenswürdigkeiten
26.11.20
-
-
MiNr.1.1/4.1 VS-ATM EE04
-
** 0.90 4 Motive
€ 7,65
-
-
** Satz 0.90/1.75/1.90/4.85
€ 19,40
MiNr.1.2/4.2 OA-ATM EE01
-
** 0.90 4 Motive
€ 11,50
-
-
** Satz 0.90/1.75/1.90/4.85
€ 25,15
-
INFO Karte (kein ATM)
€1,20

 

ATM Christmas
08.12.20
-
-
MiNr.5.1 VS-ATM EE04

-
** 0.90
€ 1,95
-
-
** Satz 0.90/1.75/1.90/4.85
€ 19,70
-
INFO Karte (kein ATM)
€1,00
MiNr.5.2 OA-ATM EE01
-
** 0.90
€ 3,65
-
-
** Satz 0.90/1.75/1.90/4.85
€ 25,15